Liên hệ

http://estadio-pasion.net
số 57, đường Yaourt, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Tel: (84-24) 39898767
Fax: (84-24) 09898767